Röntgen

Snel en van hoge kwaliteit

Wij werken in alle locaties met een digitaal röntgenapparaat, dit stelt ons in staat om snel kwalitatief zeer goede foto's te maken. 

Röntgenfoto’s:

Röntgenfoto’s maken is één van de methodes om de binnenkant van een dier te bekijken. Er kan bijvoorbeeld heel goed beoordeeld worden of er een bot gebroken is of dat een hond een steen in zijn maag heeft zitten. De longen en het hart kunnen beoordeeld worden en we kunnen met röntgenfoto’s goed zien of er gewrichtsslijtage heeft plaatsgevonden. Dit is maar een greep uit de mogelijke toepassingen van een röntgenfoto.

Digitale röntgen:

Wat is het voordeel dan van digitale röntgen ten opzichte van een “gewoon” röntgenapparaat?
De voordelen zijn legio. De kwaliteit van de foto’s is veel beter en met digitale fotografie is er veel meer mogelijk: details zijn uit te vergroten en er zijn metingen te verrichten.
De straling die gebruikt wordt is dezelfde als bij gewone röntgenopnames. Het verschil is dat de foto's worden niet meer ontwikkeld zoals dat in het verleden ging. De röntgenstralen worden opgevangen met fosforplaten. De beelden worden met een scanner afgelezen en in de computer opgeslagen.
Het grote voordeel van digitale röntgen is dat het beeld veel sneller te bekijken is. Doordat de foto’s direct beoordeeld kunnen worden en zonodig aangepast in contrast en belichting, is er uiteindelijk minder straling nodig. Dat is fijn voor ons maar vooral voor uw dier. In de praktijk betekent dat namelijk dat het maken van foto’s sneller gaat en minder belastend voor uw hond of kat is. Het zal minder vaak nodig zijn om narcose of roesje te gebruiken om een foto te maken. En u hoeft niet meer te wachten op de uitslag omdat er geen omslachtig ontwikkelingsproces meer is.
Digitale foto’s zijn ook makkelijker te archiveren. Handig voor de kliniek omdat röntgenfoto’s worden opgeslagen in het digitale dossier van uw huisdier en dus altijd direct weer oproepbaar zijn. Bovendien zijn de foto’s met enkele muisklikken doorgestuurd naar een radioloog voor een second opinion.

Wat u niet direct zult merken, maar wat zeker heel belangrijk is, is dat deze methode milieu- en arbeidsvriendelijker is omdat er geen chemicaliën gebruikt worden. Als er mogelijkheden zijn voor de kliniek om het milieu minder te belasten dan willen wij daar natuurlijk graag een steentje aan bijdragen.

Röntgenbeveiliging

Teveel röntgenstraling is niet gezond. Bij het maken van foto's van uw dier valt de dosis straling ruim binnen de veiligheidsmarges. Vandaar dat het voor uw dier onschadelijk is, zelfs als er relatief veel foto's genomen worden.

De gevaren voor u en voor ons worden beperkt door ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen aanwezig zijn in de röntgenruimte. Ieder persoon in de ruimte wordt beschermend in de vorm van loodjassen en loodhandschoenen. Kinderen tot 18 jaar en vrouwen die in verwachting zijn mogen niet in de röntgenruimte aanwezig zijn tijdens het nemen van röntgenfoto’s.

Terug naar Wat doen wij