Privacy statement

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de gehele Europese Unie in werking. Dit heeft ook invloed op uw persoonlijke data voor u als klant van onze kliniek. Dierenkliniek Keistad heeft haar privacybeleid voorafgaand aan 25 mei geüpdated om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen.

Als we geen toestemming van u krijgen om uw data te verwerken volgens de richtlijnen van onze Algemene Voorwaarden en ons vernieuwde privacybeleid of geen toestemming krijgen om uw gegevens te delen met onze externe collegae, die alleen verstrekt wordt als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u, kunnen we u niet langer met onze diensten ondersteunen. Hieronder volgt een overzicht van ons vernieuwde privacybeleid.

Dit beleid staat gepubliceerd op onze website en ligt ter inzage aan de balie van onze kliniek.

 

1. Verzamelen van uw informatie door onze dierenkliniek

1.1. Wanneer u zich in onze kliniek registreert, noteren wij van uzelf uw naam, adres, (mobiele) telefoonnummer en uw email adres. Verder verzamelen we de volgende basisinformatie van uw dier: diernaam, geslacht, geboortedatum en chipnummer (indien aanwezig) alsmede de ziektegeschiedenis. (Dit laatste kunnen we op uw verzoek -bij eventueel eerder bestaande informatie over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar- aldaar opvragen).

1.2. Om u te herinneren aan de jaarlijkse enting bewaren we daartoe de vaccinatiegegevens van uw dier en uw naam, adres, telefoonnummer en email adres.

1.3. Wij gebruiken deze gegevens NOOIT voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden, anders dan het doorgeven van het gewenst moment van gewenste vaccinatieherhaling en onze periodieke vaccinatie-/castratie-acties.

1.4. Om uw dier-eigenaar identiteit te controleren zoals vereist door de toepasselijke Wet gebruiken we van u als eigenaar dus (slechts) uw adres, telefoonnummer en email adres.

1.5. Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven -zolang u klant bij ons bentbewaard op de digitale patiëntenkaart. Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uw toestemming overgedragen worden aan de beoogd vakspecialist die uw dier verder behandelt.

 

2. Het gebruiken van informatie over u

2.1. Wij gebruiken boven genoemde informatie over u om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren.

2.2. We kunnen boven genoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten, om u te informeren over eventuele acties, maar alleen die acties welke door onze praktijk geïnitieerd worden.

2.3. We gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijkrelevante zaken als ent-herinneringen, ziektebehandeling en periodieke ( bv vaccinatie/castratie/ anti-parasitica) acties.

2.4. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en het voorkomen van achterstallige betalingen.

 

3. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1 We kunnen over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie met elk lid binnen onze kliniek(en) delen. Deze gegevens kunnen worden overgedragen om u volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Deze andere services beduiden o.a.: vaccinatie, urine-, bloeden ander onderzoek, alsmede doorgeven van patientbehandelgegevens aan een eventuele specialist voor vervolgbehandeling buiten onze kliniek(en).

3.2. We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden die namens ons taken uitvoeren, waaronder onderzoek en behandeling op doorverwijzing door specialisten.

3.3. We delen verder geen andere informatie over u met derden, anders dan in 3.2 genoemd.

3.4. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als (i) openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving en (ii) naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

3.5. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

4. Data Security, beveiliging van uw gegevens

4.1. Wij bewaren onze digitale patiëntenkaarten op de beveiligde servers van Idexx – Animana. Onze internet verbinding , die we daartoe gebruiken, is beveiligd met hoogwaardige beveiligings software en we hebben met Idexx-Animana een overeenkomst gesloten , die voldoet aan de toepasselijke wet, om de veilige bewaring van uw gegevens te waarborgen.

4.2. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

4.3. Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiligingspraktijken zelf ook volgt, en nooit uw bij ons opgeslagen gegevens deelt met andere personen.

 

5. Gegevensbescherming van u, de patiënt-eigenaar

Dierenkliniek Keistad is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patient-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen.

 

6. Bewaring van de van u opgeslagen gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie te bewaren gedurende een bepaalde periode. Wij behouden ons het recht voor om uw patiënt informatie te verwijderen bij de beëindiging van onze patiënt-behandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen we zullen uw gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis van uw dier, blijven opslaan, die u b.v. nodig kan hebben voor overgang naar een andere behandelaar.

 

7. Cookies & Web Beacons

Wij gebruiken geen cookies en web beacons op onze website en applicaties. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze toepassingen of web-based software gebruik maakt. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen of andere web programmeercode die kunnen worden opgenomen in de website en een van onze emailberichten.

 

8. Links naar andere websites

Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van dierenkliniek Keistad, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het privacybeleid van derden. U moet een dergelijk privacybeleid controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites doorgeeft.

 

9. Uw privacy keuzes

9.1. U kunt ons altijd benaderen als u niet aan een van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacybeleid (b.v. de vaccinatie-herinnering of onze vaccinatie-/castratie-acties) wenst deel te nemen, door ons te benaderen op het onderstaande e-mail of kantooradres. Uw opt-out verzoek zal worden verwerkt binnen 7 dagen na de datum waarop we deze ontvangen.

9.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te verwijderen of te updaten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of kantoor adres.

 

10. Toepasselijk recht

10.1. Dit privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Nederlands en Europees recht.

10.2. Dit privacybeleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en / of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

 

11. Contact:

info@dierenkliniek-keistad.nl
van Bemmelstraat 1
3818PA Amersfoort
tel: 033-2864772